Atmodas iela 31, Aizpute

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ir pabeidzis būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta  „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” Nr.5.3.1.0/017/I/023 ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir  750630,19 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (81,12%) ir 608911,20 EUR un Aizputes novada domes līdzfinansējums (18,88%) ir 141718,99 EUR apmērā.

            Realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 2,886 km,  348 m jauni  un 106 m rekonstruēti  kanalizācijas spiedvadi ar 3 sūknētavām Aizputes pilsētas  ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi.

Projekta īstenošanas rezultātā kopējais Aizputes pilsētas iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir nodrošināta iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām atbilstošus centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, jau sasniedzis 98 % no kopējā iedzīvotāju skaita Aizputē.

Projekta „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”realizācijas rezultātā  68 mājsaimniecībām izbūvēti  kanalizācijas pieslēguma atzari  ar iespēju  162 iedzīvotājiem pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šis  ir projekta realizācijas mērķis un  ir īstenots.

Ja esat nolēmuši uzlabot savus sadzīves apstākļus, saņemt kvalitatīvus centralizētos kanalizācijas pakalpojumus, SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” aicinam izmantot  Aizputes novada domes pieņemtos  saistošos noteikumus Nr.10  ‘’Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem’’.

Atgādinām, ka no  27.06.2017. spēkā stājušies arī MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem, kuri nav pievienojušies pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, turpmāk būs jāreģistrē un attiecīgi noteikumiem jāapsaimnieko visi septiķi un rūpnieciski vai individuāli izbūvētās krājtvertnes, kas iedzīvotājiem radīs papildus izmaksas.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai varat saņemt SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” administratīvajā ēkā Kalvenes ielā 2, Aizputē vai zvanot pa tālruni 29183233.

Raksts sagatavots 2021.gada 19.oktobrī

Dalīties ar rakstu:

Citi raksti

Degvielas iegāde SIA “AIZPUTES NAMI” vajadzībām

Iepirkuma nosaukums: Degvielas iegāde Iepirkuma ID: AN 2024/4 Iepirkuma apraksts: Degvielas iegāde SIA “AIZPUTES NAMI” vajadzībām Kontaktpersona: Tehniskā direktore Vēsma Martuzāne, tālr.: +371 29183233 Iepirkuma stadija: Izsludināts Publicēts IUB: https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/6a4c2329-d376-4a14-86f1-788cdc369b2c Nolikums ar pielikumiem pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/126671 Izsludināšanas datums: 28.06.2024

Lasīt tālāk