Atmodas iela 31, Aizpute

Komanda

Guntis Putniņš

valdes loceklis
26510514
guntis.putnins@aizputesnami.lv

Vēsma Martuzāne

tehniskā direktore
29183233
vesma.martuzane@aizputesnami.lv

Mārīte Kronberga
Jana Jankauska

galvenā grāmatvede
25450921
jana.jankauska@aizputesnami.lv

Sandra Vasermane
Inese Drulle

grāmatvede/uzskaitvede
25450921
inese.drulle@aizputesnami.lv

Krista Petrova

finanšu speciāliste
25450921
krista.petrova@aizputesnami.lv

Marika Skara

rēķinvede (skaitītāju rādījumu nodošana)
26494284
marika.skara@aizputesnami.lv

Lana Kviese

debitoru administratore
29609890
lana.kviese@aizputesnami.lv

Maija Petrova

ūdensapgādes struktūrvienības vadītāja
28661957
maija.petrova@aizputesnami.lv

Modris Lamberts

siltumpiegādes struktūras vadītājs
26534350
modris.lamberts@aizputesnami.lv

Andris Brikmanis

ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
26342320
andris.brikmanis@aizputesnami.lv

Madara Spriedēja

Sabiedrisko attiecību speciāliste, kasiere
28325313
madara.spriedeja@aizputesnami.lv