Atmodas iela 31, Aizpute

Aktualitātes

Par sniegto pamatpakalpojumu norēķinu kārtību daudzdzīvokļu māju Biedrībām, kuras neapsaimnieko SIA “Aizputes nami”.

SIA “Aizputes nami” informē, ka ar 2024.gada 1.jūniju daudzdzīvokļu māju Biedrībām par SIA “Aizputes nami” sniegtajiem pakalpojumiem tiks piestādīts viens rēķins. Gadījumā, ja mājas dzīvokļu īpašnieku kopība izlems saņemto pakalpojuma sadali katram dzīvokļa īpašumam atsevišķi nodot SIA “Aizputes nami”, tad  katram rēķinam tiks piemērota apkalpošanas maksa 1.30 EUR t.sk. PVN.

Lasīt vairāk

Tīri-zaļi-ilgi! Lielā talka notiks 27. aprīlī!

Jau tradicionāli pavasaris Latvijā iezīmējas ne tikai ar gaismas atgriešanos, siltākiem vakariem un skanīgām putnu dziesmām – neatņemama ir vēlme visiem kopā parūpēties par mūsu zemi un sakopt apkārtējo vidi. Ar moto “tīri-zaļi-ilgi” ikviens Latvijas iedzīvotājs 27. aprīlī aicināts piedalīties Lielajā Talkā, kas notiks jau septiņpadsmito reizi. Publicējam informācija par

Lasīt vairāk

Par daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu izvešanu

Lēmumu par daudzdzīvokļu mājas Sadzīves atkritumu izvešanu un maksājamās daļas noteikšanas kārtību pieņem tikai paši mājas dzīvokļu īpašnieki. Mājas kurās dzīvokļu īpašnieku vairākums ir vienojušies par to, ka vēlas atkritumu izvešanas izdevumus dalīt uz faktiski dzīvojošo skaitu, iesniedz mājas pārvaldniekam, SIA Aizputes nami  kopības lēmumu ar dzīvokļu un personu skaita

Lasīt vairāk

Aizputē jāpārslēdz līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Atbilstoši atklāta konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvajās teritorijās” rezultātiem starp Dienvidkurzemes novada pašvaldību un SIA “Eco Baltia vide” noslēgts jauns publiskā iepirkuma līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Neskatoties uz to, ka SIA “Eco Baltia vide” turpinās sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam un ar pašvaldību noslēgtā līguma noteikumiem, visiem

Lasīt vairāk

SIA “Aizputes nami” 2023. gadā paveiktais

Pēc Kapitālsabiedrību apvienošanas SIA “Aizputes nami” nodrošina šādus sabiedriskos pakalpojumus: SIA “Aizputes nami” apsaimniekošanā atrodas 160 daudzdzīvokļu mājas un 695 dzīvokļu īpašumi. Šobrīd tiek veikts pie apvienošanās pārņemto dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa novērtējums un sagatavots darbu plāns, lai nodrošinātu deleģētā pienākuma prasību izpildi. Primāru uzmanību vēršam ugunsdrošības prasību izpildei: elektroinstalācijas,

Lasīt vairāk

Apstiprināti SIA ”AIZPUTES NAMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  š.g. 30. novembrī izvērtēja un apstiprināja iesniegto projektu par tarifa  aprēķinu. Apstiprinātais tarifs sedz SIA “AIZPUTES NAMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. No 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim SIA “AIZPUTES NAMI” tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa): no 2025.gada 1.janvāra SIA “AIZPUTES NAMI” tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa): Tarifi tiks piemēroti Aizputes pilsētai, Kalvenes, Aizputes, Kazdangas, Lažas

Lasīt vairāk

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Aizputes nami” informē, ka, sākot ar 2023. gada 16. oktobri, Aizputes pilsētā un pagastos veiks ūdens apgādes sistēmas (ŪAS) tīrīšanas un dezinfekcijas darbus

Ūdensvadu dezinficēšana ar hloru tiek veikta, lai paaugstinātu ūdensapgādes drošību, izslēgtu jebkurus riskus cilvēku veselībai un novērstu mikrobioloģiskā piesārņojuma risku. Ūdens dezinfekcijai tiek izvēlēts tāds daudzums hlora, kas ūdeni dezinficē, bet neietekmē ūdens smaku vai garšu. Hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Brīdinām, ka darbu veikšanas laikā iespējamas ūdens spiediena padeves izmaiņas,

Lasīt vairāk