Atmodas iela 31, Aizpute

Rekvizīti

Sabiedrības firma (nosaukums): SIA “Aizputes nami”
Tiesiskā forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Juridiskā adrese: Atmodas iela 31, Aizpute, Aizputes novads, LV 3456
Reģistrācijas numurs: 42103002652
Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs: LV42103002652

Kontu numuri:

A/S SEB banka

Konts: LV12UNLA0012000609244
Kods: UNLALV2X

A/S Swedbank

Konts: LV19HABA0551027736437
Kods: HABALV22