Atmodas iela 31, Aizpute

Siltumapgāde

Siltumenerģija

Siltumenerģijas gala tarifs

 

·  No 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim

   94.23 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

·  No 2025. gada 1. marta 95.45 EUR/MWh (bez pievienotās     vērtības nodokļa).

 

Tarifs piemērots Aizputes pilsētai, Aizputes pagastam (Kūdras ciemam), Kazdangas pagastam un Cīravas pagastam Dienvidkurzemes novadā.

“Enerģētikas likums” https://likumi.lv/doc.php?id=49833

“Par sabiedrisko  pakalpojumu regulatoriem”  https://likumi.lv/ta/id/12483

“Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” https://likumi.lv/doc.php?id=151306

“Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību” https://likumi.lv/ta/id/281914-noteikumi-par-energoefektivitates-prasibam-licenceta-vai-registreta-energoapgades-komersanta-valdijuma-esosam-centralizetam-sil

“Par siltumenerģijas piegādes nosacījumiem” https://likumi.lv/doc.php?id=57663

“Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=183035