Atmodas iela 31, Aizpute

Par mums

Aizputes Nami

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „AIZPUTES NAMI” saimnieciskās darbības sākums ir 1991. gada 6.decembris.
Lai uzņēmumu ierakstītu Komercreģistrā, Aizputes pilsētas dome 2003.gadā nolēma reorganizēt pašvaldības uzņēmumu „Aizputes pilsētas namu pārvalde” par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AIZPUTES NAMI”.
2023. gada 5.janvārī reorganizācijas rezultātā SIA „AIZPUTES NAMI” tika pievienotas kapitālsabiedrības: SIA “KS Cīrava” un SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”.
Kapitāla daļas 100 % apmērā pieder Dienvidkurzemes novada pašvaldībai.
Pēc Kapitālsabiedrību apvienošanas SIA “Aizputes nami” nodrošina šādus sabiedriskos pakalpojumus:

  • centralizētus siltumapgādes pakalpojumus Aizputes pilsētā, Kūdras ciemā, Kazdangas un Cīravas pagastā;
  • centralizētus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Aizputē, Cīravā, Kalvenē, Aizputes un Kazdangas pagastos kā arī Lažas pagasta Padurē,
  • apsaimniekošanas pakalpojumus Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagastos un Aizputes pilsētā.

Informācija par uzņēmumu