Atmodas iela 31, Aizpute

Par sniegto pamatpakalpojumu norēķinu kārtību daudzdzīvokļu māju Biedrībām, kuras neapsaimnieko SIA “Aizputes nami”.

SIA “Aizputes nami” informē, ka ar 2024.gada 1.jūniju daudzdzīvokļu māju Biedrībām par SIA “Aizputes nami” sniegtajiem pakalpojumiem tiks piestādīts viens rēķins. Gadījumā, ja mājas dzīvokļu īpašnieku kopība izlems saņemto pakalpojuma sadali katram dzīvokļa īpašumam atsevišķi nodot SIA “Aizputes nami”, tad  katram rēķinam tiks piemērota apkalpošanas maksa 1.30 EUR t.sk. PVN.

Informāciju par izvēlēto norēķina veidu, lūdzam, līdz 2024.gada 15.maijam nosūtīt uz e-pasta adresi: info@aizputesnami.lv vai zvanīt uz tālruni 26494284. Gadījumā, ja netiks sniegta informācija par izvēlēto norēķina veidu, sabiedrība nosūtīs mājas īpašnieku Biedrībai vienu kopēju pakalpojuma rēķinu.

Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 1.daļas 3.punkts paredz, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana). Savukārt, likuma 16.panta 1.daļa paredz, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu.

Dalīties ar rakstu:

Citi raksti

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ir pabeidzis būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta  „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” Nr.5.3.1.0/017/I/023 ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir  750630,19 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (81,12%) ir 608911,20 EUR un Aizputes novada domes līdzfinansējums (18,88%) ir 141718,99 EUR apmērā.             Realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto

Lasīt tālāk