Atmodas iela 31, Aizpute

Par daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu izvešanu

Lēmumu par daudzdzīvokļu mājas Sadzīves atkritumu izvešanu un maksājamās daļas noteikšanas kārtību pieņem tikai paši mājas dzīvokļu īpašnieki.

Mājas kurās dzīvokļu īpašnieku vairākums ir vienojušies par to, ka vēlas atkritumu izvešanas izdevumus dalīt uz faktiski dzīvojošo skaitu, iesniedz mājas pārvaldniekam, SIA Aizputes nami  kopības lēmumu ar dzīvokļu un personu skaita sarakstu, kā arī vienojas, ka tikai īpašnieku pilnvarotā persona rakstiski informēs mājas pārvaldnieku, ja personu skaitā būs izmaiņas.

Šādu kārtību nosaka MK noteikumu Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”, 4.3.punkts un 5.punkts. Iedzīvotāju skaits ietekmē arī aprēķināto ūdens patēriņu pēc normām dzīvokļos bez ūdens patēriņa skaitītājiem. Mājas iedzīvotājiem pašiem ir jāatceras, ka gadījumos, ja iedzīvotāju skaits kādā no dzīvokļiem mainās, tad pašiem ir jāinformē dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona mājā, lai tā nosūta iesniegumu mājas pārvaldniekam. Mājas pārvaldniekam ir tiesības veikt izmaiņas reģistros tikai pēc dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas rakstveida iesnieguma.

Lēmumu par iedzīvotāju skaita izmaiņām dzīvokļos, kā arī lēmumu mainīt iedzīvotāju uzskaites kārtību mājā, var pieņemt tikai paši šīs mājas dzīvokļu īpašnieki un tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma pieņemtu lēmumu. Ja mājas pārvaldniekam netiek iesniegts dzīvokļu īpašnieku kopības vai īpašnieku pilnvarotās personas apstiprināts personu skaita saraksts, tad personu skaita noteikšanas kārtība netiek mainīta.

Daudzdzīvokļu mājas kopības lēmumu lūgums līdz 2024.gada 1.maijam nosūtīt uz SIA “Aizputes nami” e-pasta adresi info@aizputesnami.lv vai iesniegt klātienē (Atmodas ielā 31, Aizputē, tālrunis saziņai 26494284).

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols

Dalīties ar rakstu:

Citi raksti

Degvielas iegāde SIA “AIZPUTES NAMI” vajadzībām

Iepirkuma nosaukums: Degvielas iegāde Iepirkuma ID: AN 2024/4 Iepirkuma apraksts: Degvielas iegāde SIA “AIZPUTES NAMI” vajadzībām Kontaktpersona: Tehniskā direktore Vēsma Martuzāne, tālr.: +371 29183233 Iepirkuma stadija: Izsludināts Publicēts IUB: https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/6a4c2329-d376-4a14-86f1-788cdc369b2c Nolikums ar pielikumiem pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/126671 Izsludināšanas datums: 28.06.2024

Lasīt tālāk