Atmodas iela 31, Aizpute

Aizputē jāpārslēdz līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Atbilstoši atklāta konkursa Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvajās teritorijās rezultātiem starp Dienvidkurzemes novada pašvaldību un SIA “Eco Baltia vide” noslēgts jauns publiskā iepirkuma līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Neskatoties uz to, ka SIA “Eco Baltia vide” turpinās sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam un ar pašvaldību noslēgtā līguma noteikumiem, visiem klientiem ir  jāpārslēdz jaunus līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. aprīlim. No 2024. gada 1. maija sadzīves atkritumu apsaimniekošana notiks atbilstoši jaunā līguma noteikumiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka jaunais atkritumu apsaimniekošanas līgums ar klientu netiks slēgts ar katru daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieku atsevišķi un atkritumu apsaimniekošana līdzšinējā kārtībā Aizputes pilsētas objektā no 2024. gada 1. maija vairs netiks nodrošināta.

Par daudzdzīvokļu mājas atkritumu apsaimniekošanu tiek slēgts VIENS līgums, kuru slēdz dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarots pārstāvis/biedrība/pārvaldnieks, kā arī tiek izrakstīts viens rēķins.

Ja dzīvokļu īpašnieki ir kopsapulcē vienojušies par tiešajiem norēķiniem ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā – atkritumu apsaimniekotāju, arī šajā gadījumā tiek slēgts viens līgums, bet rēķini tiek iesniegti katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi, šajā gadījumā katram rēķinam  tiek piemērota apkalpošanas maksa 2,64 EUR, t.sk, PVN, t.i., – par katra rēķina izrakstīšanu papildus maksai par atkritumiem jāveic arī minētais maksājums.

Lūdzam dzīvokļu īpašniekus izvērtēt  turpmāko atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu objektā un vienoties, kura būs persona (fiziska vai juridiska), kura slēgs līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu un vai tiks paredzēti tiešie norēķini.

Izvēlētā persona līgumu par atkritumu apsaimniekošanu objektā var noslēgt sekojošos veidos:

  • mājaslapā:  https://www.ecobaltiavide.lv/ ;
  • Atmodas ielā 22, Aizputē (20. martā plkst.10:00-17:00; 5. aprīlī 9:00-14:00; 18. aprīlī 10:00-17:00);
  • Ezermalas ielā 11, Liepājā (PrPk no 8.00 līdz 16.30), 16. martā un 13. aprīlī (sestdienas) no 11.00 līdz 17.00;
  • rakstot e-pastu: kurzeme@ecobaltiavide.lv
  • telefoniski sazinoties pa tel. +37122013939.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru: +37122013939, Ezermalas iela 11, Liepāja.

Dalīties ar rakstu:

Citi raksti

Degvielas iegāde SIA “AIZPUTES NAMI” vajadzībām

Iepirkuma nosaukums: Degvielas iegāde Iepirkuma ID: AN 2024/4 Iepirkuma apraksts: Degvielas iegāde SIA “AIZPUTES NAMI” vajadzībām Kontaktpersona: Tehniskā direktore Vēsma Martuzāne, tālr.: +371 29183233 Iepirkuma stadija: Izsludināts Publicēts IUB: https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/6a4c2329-d376-4a14-86f1-788cdc369b2c Nolikums ar pielikumiem pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/126671 Izsludināšanas datums: 28.06.2024

Lasīt tālāk